Hognestad
Idrettslag

Årsmøte onsdag 23.02.22 kl 19

Velkommen til årsmøte onsdag 23. februar klokka 19.00 på Klubbhuset.

Innkomne saker må vera styret i hende seinast 14 dagar før årsmøtet. Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast ei veke før årsmøtet på heimesida www.hognestadil.no

Siste fra Hognestad IL

Kategori