Hognestad
Idrettslag

HJELP!! Vi trenger dugnadsfolk

Hjelp!! 

Det er for få som har meldt seg og få som sier JA.

Me mangle 7 stk fredag 27 Mai og hele 17 på lørdag 28 Mai.
Vennligst ring, mail, jungeltelegraf, brevdue evt. røyksignal til 

Gunnar Hognestad
dugnad@hognestadil.no
97090131

Siste fra Hognestad IL

Kategori