Hognestad
Idrettslag

Hognestad IL vil utvida hallen

Hallen har blitt for liten. Nå ønsker idrettslaget å byggja på. Nybygget skal husa idrettslaget si siste satsing, boksinga, eit treningsrom og lager til turnen.

I tillegg er det også planar om ein klatrevegg som skal vera tilpassa alle. Klatreveggen er eit samarbeid med KFUK/KFUM på Bryne. 

Prislappen er på rundt 3,5 millionar kroner. Finansieringa er tenkt som ei tredeling mellom kommunen, idrettslaget og spelemidler. 

Påbygget vil også, som illustrasjonane under viser, gi eit aldri så lite ansiktsløft til hallen.

Me gler oss til å koma i gang med dette spanande prosjektet!

Siste fra Hognestad IL

Kategori