Hognestad
Idrettslag

Invitasjon til deg som har bidratt litt ekstra i 2022

Idrettslaget vil gjerne takka alle som har bidratt litt ekstra i 2022 med å invitera til middag på Bryne kro og hotell mandag 20. februar kl 19.30. 

Denne invitasjonen går ut til deg som sit i hovudstyret eller i ein komité, anten det er huskomitéen, bladstyret, teltgjengen eller ein annan av idrettslaget sine komitéar. Det gjeld óg alle trenarar, anten du får lønn eller gjer jobben på dugnad og alle ungdommar som står i kiosken eller sørgjer for at me har eit reint og fint klubbhus til ei kvar tid. 

Vil du vera med på ein hyggeleg kveld med god mat, meld i frå til Henriette Njølstad, anten på messenger eller på tlf 92280844. Påmeldinga er bindande og fristen er 13. februar. HUgs å gi beskjed om eventuelle allergiar.

Me set stor pris på dykk alle og håper på mange gilde øyeblikk i året som kjem!

Siste fra Hognestad IL

Kategori