Hognestad
Idrettslag

Pris til Hognestadbladet

Lodve Haugland, Jorunn Erga Steinsland og Tom Hetland i bladstyret i Hognestad idrettslag med Jæren mållag sin målpris for 2022. Til høgre står leiar i Jæren mållag, Magne Viggo Høyland. Øyvind Nordsletten var også i bladstyret i 2022, men var ikkje til stades då biletet vart tatt. 

Jæren mållag gir målprisen for 2022 til Hognestadbladet og Hognestad IL! 

Dette tykkjer idrettslaget er veldig stas. Prisen vart delt ut på årsmøtet torsdag 23. februar.

Idrettslaget får prisen for godt arbeid med Hognestadbladet. Både godt språk og god redigering vart trekt fram. Bladet har i fleire år hatt nynorsk som hovudmålform.

Hognestadbladet starta som eit reint idrettslagsblad, men har utvikla seg til å også vera eit bygdeblad. Bladet kjem ut to gonger i året og blir laga på dugnad. Tom Hetland har vore redaktør i mange år. 

Ein gåvesjekk på 10.000 kroner frå Jæren sparebank følgjer med prisen. 

Tusen takk for gild pris! 

Siste fra Hognestad IL

Kategori