Hognestad
Idrettslag

Tom har tatt idrettsmerket i 50 år

Tom Hetland er sjeldan vare! Han har nemleg tatt idrettsmerket 50 gonger.

Einaste på Hognestad i fjor

På Hognestad idrettslag sitt årsmøte 23. februar fekk han utdelt diplom som eit bevis på at det 50. idrettsmerket vart gjennomført i 2022. 

Diplomet er underteikna både presidenten og generalsekretæren i Norges idrettsforbund og vart utdelt av Zofia Nedrebø, ansvarleg for idrettsmerket i Hognestad Idrettslag. 

Ikkje berre er Tom Hetland sjeldan som gjennomførte for 50. gong. Han er også sjeldan fordi han var den einaste som tok idrettsmerket i Hognestad Idrettslag i fjor. 

I 2023 blir det lagt opp til tre moglegheiter til å ta idrettsmerket på Hognestad, og både Tom og Zofia oppfordrar fleire til å prøva seg.

Fin måte å halda seg i form

Mange tykkjer at å ta idrettsmerket er ein fin måte å halda seg i form på, og krava varierer for dei ulike aldersgruppene. 

Idrettsmerket vart oppretta 29. mai 1915 på eit fellesmøte i Norges Riksforbund for idrett. 

Krava til idrettsmerket er revidert fleire gonger. 

Siste fra Hognestad IL

Kategori