Hognestad
Idrettslag

Politisk boksekamp på Hognestad

Kva for eit parti er best i politisk nærkamp?

Hognestad IL har utfordra alle dei politiske partia i Time kommune til å delta i politisk boksekamp.

Fredag 25. august, kun få veker før valet, brakar det laust i Hognestadhallen. Då skal tittelen Politisk tungvekter delast ut for alle fyrste gong! Kven stikk av med sigeren? Kom og følg dramaet på nært hald og bli med på å kåra vinnaren. 

Kampen startar 19.00 og er open for både ungar og vaksne. Arrangementet er gratis. 

Hardstlåande replikkar

Bokseringen skal stå klar, men denne kvelden er boksehanskane bytta ut med hardstlåande replikkar, Elles er reglane som i ein vanleg boksekamp. 

Politikarane skal i ringen to og to. Dei får ikkje velja sin eigen motstandar. Kvar runde varer i 1,5 minutt og kvart politikerpar skal gjennom tre rundar per kamp. 

Duellane tek utgangspunktet i valgomaten til NRK Rogaland. Her gjeld det å vera både kjapp i replikken og klar i talen så ikkje publikum går glipp av eit godt argument. 

Publikum er dommarar

Boksekampdommar og leiar av den politiske duellen er Tom Hetland, som er godt røynd som debattleiar. Men dommaren får ikkje avgjera vinnaren av duellane. Det er det nemleg publikum som skal gjera. Stemmane blir avgitt ved hjelp av farga ark.

Den duellanten som får flest stemmer går vidare til neste runde. Til slutt står to politikarar igjen i den store finalen. Vinnaren kan smykka seg med tittelen Politisk tungvektar 2023!

Desse partia er påmelde: 

  • Høgre
  • Arbeiderpartiet
  • Senterpartiet
  • Raudt
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Framstegspartiet

Alle partia stiller med ein kandidat i ringen. Kva parti trur du er best når det gjeld? 

Møt opp i hallen og stem på den du tykkjer er flinkast i den verbale boksekampen.

Har du lyst til å sjå litt ekte boksing innimellom alleargumenta? Boksegruppa til Hognestad Idrettslag deltek på arrangementet med to oppvisningskampar. 

Boksepub

Når siste replikk er sagt og vinnaren kåra, opnar idrettslaget dørene til klubbhuset. Her blir det gode moglegheiter for å senka blodtrykket og ta ein god drøs, anten det handlar om politikk eller om noko heilt anna.

Vel møtt!

Siste fra Hognestad IL

Kategori