Hognestad
Idrettslag

Årsmøter

ÅRSMØTE 23.02.22 KL 19

Velkommen til årsmøte på klubbhuset onsdag 23.02.22 kl 19.

Innkomne saker må vera styret i hende seinast 14 dager før årsmøte. Fullstendig saksliste med alle saksdokument vil bli tilgjengeleg seinast ei veke før årsmøte på heimesida hognestadil.no 

– Styret

Årsmøtepapirer

Tidligere årsmeldinger