Hognestad
Idrettslag

Artikler

Basisball på klubbhuset

Utsatt: Komité-kickoff 2023

Styret i Hognestad IL inviterer til sosialt samvær med pizza, brus, øl og god drøs fredag 11. november kl 20.00.

Hognestad IL vil utvida hallen

Hallen har blitt for liten. Nå ønsker idrettslaget å byggja på. Nybygget skal husa idrettslaget si siste satsing, boksinga, eit treningsrom og lager til turnen.

Hognestadnåttå blir Pub for Telt

Vi er i skrivende stund bare 42 påmeldte til teltfesten. Som ansvarlige har nå styret i HIL bestemt at vi kjører Pub for Telt. Nå må vi avlyse teltfesten, så nå blir det Pub for Telt.

Status billettsalg Hognestadnåttå!

Endelig kan vi samle bygda igjen pr. onsdag 17 august kl 22:48 er det bare solgt 21 billetter.... 

LYKKEMARSJ SUNDAG 21. AUGUST 2022

Me inviterer til Lykkemarsjen 2022. Start og registrering mellom kl. 9-11.30 frå klubbhuset på Hognestad.