Hognestad
Idrettslag

Artikler

Årsmøte 23. februar kl 19:00

Hognestad idrettslag kallar inn til årsmøte på Hognestad klubbhus 23. februar kl 19:00. Her vil det bli mykje god informasjon om idrettslaget, blant anna om tilbygget til hallen som nå er under full planlegging!

Har du lyst til å prøva boksing?

Basisball på klubbhuset

Utsatt: Komité-kickoff 2023

Styret i Hognestad IL inviterer til sosialt samvær med pizza, brus, øl og god drøs fredag 11. november kl 20.00.

Hognestad IL vil utvida hallen

Hallen har blitt for liten. Nå ønsker idrettslaget å byggja på. Nybygget skal husa idrettslaget si siste satsing, boksinga, eit treningsrom og lager til turnen.

Hognestadnåttå blir Pub for Telt

Vi er i skrivende stund bare 42 påmeldte til teltfesten. Som ansvarlige har nå styret i HIL bestemt at vi kjører Pub for Telt. Nå må vi avlyse teltfesten, så nå blir det Pub for Telt.