Hognestad
Idrettslag

Fotball

Fotballspiller

Lyst til å begynne med fotball?

Hognestad tilbyr fotball på aldersbestemt nivå. Me tilbyr gode fasiliteter og har fokus på at flest mogleg skal være med lengst mogleg.

Me legg opp til å delta på fleire turneringer i vår region, samt ei overnattings-turnering ut av regionen.

For spm. ta kontakt med fotball-ansvarleg Tommy H. Liland fotball@hognestadil.no