Hognestad
Idrettslag

Politiattester

SLIK GÅR DU FREM FOR Å SKAFFE DEG EN POLITIATTEST

Krav om politiattest i Hognestad IL
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Hognestad IL blir ordningen håndtert på følgende måte

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Sportslig leder Elisabeth S. Malde
turn@hognestadil.no

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Med vennlig hilsen
Styret i Hognestad IL

Nye rutiner for innhenting av politiattest fra 1.10.2014

Les om ordningen her

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Documents/P…

Dere må kontakte meg for å få bekreftelsen fra Hognestad IL som skal følge søknaden deres.

Elektronisk søknad (over 18 år)

Dere mellom 15 og 18 år kan ikke søke elektronisk fordi dere må ha signatur fra foresatt

Fremgangsmåte for dere er her:

Søkere mellom 15 og 18 år

Søknadsskjemaet er her:

Når dere har mottatt attesten deres

Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Elisabeth Steinsland Malde.

Attesten er ikke godkjent før den er forevist til Elisabeth, så ta kontakt og avtal tid.,

Hognestad IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Attesten må fremvises innen 3 måneder (fra den er sendt inn til politiet) for å være gyldig.

Det er Hognestad IL som godkjenner attesten.

Med vennlig hilsen
Styret