Hognestad
Idrettslag

Turn

Alle er velkomne til Hognestad turn 😄🤸‍♀️

Vi er kjent for et godt turn-miljø, samt at vi tilbyr seriøst treningsopplegg for barn med godt kvalifiserte trenere. Velkommen også til nye medlemmer. Alle barn må være innmeldt i Minidrett. Medlemskontigent betales også via dette systemet. Vi bruker Spond-appen som oppmøte registrering på treningene (alle parti).

Mandag:
3-4 års parti kl. 17.15-18.00
Bruk Hovedinngang

Tirsdag:
10+ parti kl. 17.30-19.30 (samlet som en gruppe)
Onsdag: 10+ parti kl 19.00-20.30 (samlet som en gruppe)
Inngang garderober

Torsdag:
5-6 års parti kl. 16.30-17.30
Bruk hovedinngang

Torsdag:
7-9 års parti (samlet som en gruppe):
17.30-19.30

Dersom noe er uklart ta kontakt med Leder for turnen, Elisabeth turn@hognestadil.no