Hognestad
Idrettslag

Utleige av klubbhus

For leige av klubbhuset kontakt:

Henriette Njølstad
klubbhus@hognestadil.no
922 80 844

Leietaker må være minst 25 år.

Pris

Pris for leige i helgene er kr 5000 inkludert utvask.
Pris for medlemmer er kr 4000 inkludert utvask

Medlemmer som høyrer til Hognestad skulekrets kan leige klubbhuset til selskap/barneselskap i vekedagar for kr 1000 (inkl ikkje utvask).

Fasiliteter

Klubbhuset er utstyrt med fullt kjøkken, ny steamer og det er servise til 90 personer.
Det er og mogleg å nytta prosjektor/lerret og lydanlegg.